Uw situatie, onze zorg!
Wij brengen uw financiele situatie samen met de schuldeisers in kaart waarna wij altijd met een passende oplossing voor uw financien komen!
Ons streven!
Wij streven ernaar dat u binnen drie jaar schuldenvrij en weer financieel onafhankelijk bent!
Schuldenvrije toekomst!
Werken aan een schuldenvrije toekomst en het gevoel ervaren dat u niet alleen aan het werk bent voor schuldeisers!
Wij bieden u budgetbeheer en vol inkomens beheer aan!
In geval van vol inkomens beheer wordt al uw geld en uw hele inkomen door ons kantoor beheerd. Hiermee worden uw vaste lasten betaald, ontvangt u leefgeld en worden uw schulden afbetaald.

Bij budgetbeheer blijft u zelf beheerder; u betaald dus zelf al uw vaste lasten. De Schuldhulp Coach stelt samen met u de afloscapaciteit* vast en dit bedrag wordt door uw werkgever of uitkerende instantie aan ons overgemaakt. Vervolgens zorgen wij ervoor dat uw schuldeiser(s) elke maand het vooraf afgesproken bedrag ontvangen.
In beide gevallen zorgen wij ervoor dat u definitief van uw schulden afkomt. Hierbij bemiddeld De Schuldhulp Coach tussen u en uw schuldeisers. Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de schulden in delen worden terugbetaald en dit doen wij op een manier zodat het voor u haalbaar is.

Allereerst maken wij een overzicht van de schulden die er zijn. Ook worden uw inkomsten en uitgaven bekenen. Als er voorzieningen zijn zoals een toeslag van de Belastingdienst waar u recht op heeft dan wijst De Schulhulp Coach u hierop. Aan de hand van de inkomsten en uitgaven wordt het bedrag berekend dat u aan schulden kunt aflossen, de zogenaamde afloscapaciteit*. De schuldeisers worden vervolgens aangeschreven om de hoogte van de schuld(en) op te vragen.

Als duidelijk is hoeveel schulden er zijn, dan zal De Schuldhulp Coach op basis van uw afloscapaciteit betalingsvoorstellen doen aan uw schuldeisers. De maximale duur van een traject is drie jaar. Als er akkoorden zijn met uw schuldeisers, zorgt De Schuldhulp Coach ervoor dat de betalingen ook elke maand volgens afspraak worden voldaan.